none Lions Club Borensberg


Frågor rörande Husbyfjölsmarken

Bokning av plats m.m. Tel:0706-886572

e-mail:lionshusbyfjol@hotmail.com



Frågor rörande Lions Club Borensberg



President Rolf Ström. Tel:070-305 92 87, email: strom.rolf@gmail.com

Sekreterare Kent- Willy Brandt. Tel:0141-41197, e-mail: kentwillybrandt@yahoo.se

Webansvarig Carl- Gustaf Svensson. tel:0141- 40996, e-mail: cg@boremail.com



Vår postadress är Box 99, 590 30 Borensberg

Senaste nytt



Knallar till Husbyfjölsmarken

Läs under fliken Kontaktuppgifter!

Klubbmöten

Nästa möte 2016-10-05

2016-09-18

Aktuellt

Se vårt fotogalleri för 2015-2016!

2016-09-18
Antal besökare: 20445 Webbansvarig: Lion Carl-Gustaf Svensson